סיפורי הצלחה

תביעה ייצוגית של ההורמון HCG

תביעה ובקשה להכרתה כתביעה ייצוגית נגד משווקי דיאטה הידועה בטענה כי HCG כדיאטת הורמון בניגוד לפרסומי הנתבעים, הדיאטה איננה הומאופטית והיא מסוכנת לבריאות המשתמשים.
ביוזמת בית המשפט ניתן פסק דין שחייב את הנתבעות בתשלום פיצויים ובהפסקת ההטעיה. התביעה הוגשה יחד ובשיתוף פעולה של רונית בימבליך.

פיצוי של מעל למיליון ש”ח

אישה שאושפזה עקב אירוע מוחי
הושארה בחדר מיון ולא אובחנה
במועד, נפטרה ויורשיה זכו בסכום של מעל למיליון ש”ח.

במסגרת ייצוג בית חולים

בו נולדה תינוקה פגועה מאוד
כתוצאה מרשלנות של בית החולים,
הצליח המשרד לשכנע באופן חריג
ביותר את בית המשפט המחוזי
ולאחר ערעור גם את בית משפט
העליון, כי לאמה של היולדת
רשלנות תורמת של 50% , וכך
הופחת הפיצוי מסך של כ 10- מיליון
למחצית מסכום זה.

מנותח מח זכה בפיצוי של מעל 14 מיליון ש”ח

בגין ניתוח מח שבוצע באופן רשלני

תפריט