נזקי קורונה

לאור משבר הקורונה, רבים מאיתנו מצאו את עצמם ללא הכנסות – עסקים שנאלצו לסגור או שכירים שהוצאו לחל”ת. הדבר מעלה 2 שאלות חשובות: ראשית, האם הביטוח שלכם מכסה את הנזקים על הפסדים שהם תוצאה ישירה או עקיפה של המשבר ושל ההחלטות המדיניות (או העדר החלטות מדיניות) סביב המשבר.

התשובה לכך היא בוודאי שכן!

הדבר עשוי כמובן להשתנות מחוזה לחוזה (שכן פוליסת ביטוח דינה כחוזה), אך לנו כעורכי דין כלים רבים להתמודד עם סוגיה זו, ובפרט במשרדנו המתמחה בסוגיות חוזיקיות – שהן שילוב של סוגיות חוזיות ונזיקיות. מבחינה חוזית, כל דבר שנכתב או לא נכתב בהסכם יש לפרש בפרשנות סבירה אך במקום בו יש מספר פרשנויות אפשריות החוזה יפורש לרעת המנסח. במקרה שלנו ומכיוון שחברות הביטוח הן שניסחו את פוליסת הביטוח, יש לפרש את החוזה לרעתם כיוון שהם שלטו בדרך בה יראה ההסכם. שנית, יש לשאול האם יש לקבל פיצוי כספי מהמדינה? נוכל לייצג אתכם מול הגופים והמוסדות השונים האחראים על תשלומים במדינה ובפרט תשלום בגין אבדן כושר עבודה. כלומר, בגלל תקופת בידוד או חובת הישארות בבית המדינה לא איפשרה לכם להתפרנס, וכספים אלו ניתן לקבל בחזרה במלואם או בחלקם מביטוח לאומי או מגופים אחרים בהתאם למצבכם (חיילים, עובדי מדינה, עצמאיים וכו’)

לקוחות ממליצים

תפריט